Výroba betónu

Betón s maximálnym časom prepravy do 30 minút

Betón STN EN 206-1 C 25/30 - XC2(SK) - CI 0,4 - Dmax 16-S3
Betón poterový
Betón KSC cestný Betón STN EN 206-1 C8/10 - X0 (SK) - CI 0,4 - Dmax22-S3
Betón STN EN 206-1 C 12/15 - XO(SK) - CI 0,4 - Dmax 22-S3
Betón STN EN 206-1 C 16/20 - XO(SK) - CI 0,4 - Dmax 16-S3
20/25-XC1(SK)-Cl 0,1-Dmax 16-S3

Betón s maximálnym časom prepravy 60 minút

Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XA2 (SK) - CI 0,1 - Dmax 16-S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- okrem síranovej agresivity
Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC3, XA2 (SK) - CI 0,1 - Dmax16-S3
- max.priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- okrem síranovej agresivity
Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) - CI 0,2 - Dmax16-S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- okrem síranovej agresivity
CB III-C1 0,4-Dmax 16-S3

Adest s.r.o.

Na výrobu betónových zmesí sa používajú materiály (riečny štrk / dolomit , cement, plastifikátory), ktoré majú certifikát preukázania zhody vlastností s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi a výroba betónov spĺňa všetky ustanovenia §8a zákona a normy STN EN 206-1:2002/A2:2005/NA:2009/NA/01:2011. Ceny sú stanovené dohodou a na základe vnútropodnikovej kalkulácie.

Zaujala Vás naša ponuka?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

kontaktný formulár