Stavebná výroba

Stavebná výroba

Vykonávame všetky stavebné práce... Stavby domov, rekonštrukcie intererových, exterierových priestorov, pozemné úpravy, búracie práce a iné stavby... K dispozícii máme vlastné strojové a technické vybavenie, svoju autodopravu. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka. Prioritou firmy je kvalita realizovaných prác a plnenie krátkych termínov výstavby, čím sa na stavebnom trhu dostávame do pozitívneho povedomia investorov.

Heading text

Realizované

Projekty

 • VUSS Banská Bystrica
 • Oprava poľného kuchynského zariadenia – 300 VÚP Lešť – Riečky
 • Ministerstvo vnútra SR Bratislava
 • Rekonštrukcia liečebného domu „ARCO“ Trenčianske Teplice
 • HO PZ Drietoma – Liešna
 • Slaboprúdová prípojka objektu hraničného oddelenia – PZ Drietoma
 • Rekonštrukcia strechy - 5146 492 – 1200 PZ Dubnica n/V
 • VÚ Topoľčany
 • Havarijná oprava – úprava obj. č. XXXIII
 • Havarijná oprava – úprava objektu č. 4
 • VUSS Banská Bystrica
 • Oprava objektu č. 13 – TESCO
 • OR PZ Partizánske
 • Úprava Okresného riaditeľstva Policajného zboru Partizánske
 • PDP Veľké Uherce
 • Výstavba dojárne Veľké Uherce
 • Rekonštrukcia kravínov pre voľné ustajnenie
 • Matečník – Malé Kršteňany
 • Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho objektu HD Žabokreky n/Nitrou
 • PD „Tribeč“ Nitrianska Streda
 • Výstavba mliečnice a dojárne 2 x 12 ks a rekonštrukcia maštalí