Spoľahnite sa na nás!

Stavebná výroba

Dlhoročné skúsenosti, vysoká úroveň kvality a rozsiahle Know-how sú atribútmi nami poskytovaných služieb.

  • profesionálny prístup
  • orientácia na zákazníka
  • čítať viac

Doprava

Našou snahou je poskytovať kvalitné a profesionalne služby pri stavebnej príprave a aj pri realizácií stavby.

  • komplexná dodávka služieb
  • odborná spôsobilosť
  • čítať viac

Výroba betónu

Súčasťou každej výstavby je výroba mált a betónu. Patríme medzi špičkových výrobcov na slovenskom trhu.

Led osvetlenie

Nevyžaduje žiadnu údržbu. Nemá žiadne dutiny, kde by sa mohol zadržiavať prach, hmyz a podobne

Realiazované projekty

Spoločnosť bola v roku 2003 certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001:2000

Spoločnosť má taktiež licenciu na dodávku a montáž zatepľovacích systémov, montáž suchých stavebných systémov, vrátane protipožiarnych stavebných systémov. Máme oprávnenie z Úradu verejného zdravotníctva na odstraňovanie azbestových materiálov.

Kvalita sa chváli sama! Spoľahnite sa na nás!

Adest, a.s. je stavebná firma, ktorá bola založená v roku 1995 ako zamestnanecká akciová spoločnosť odčlenením od Agrostavu Topoľčany. Firma od svojho vzniku nadviazala na dlhoročnú tradíciu v stavebníctve a zaoberá sa investičnou výstavbou. Spoločnosť bola v roku 2003 certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001:2000 a bol jej udelený certifikát kvality. Spoločnosť má taktiež licenciu na dodávku a montáž zatepľovacích systémov, montáž suchých stavebných systémov, vrátane protipožiarnych stavebných systémov. Máme oprávnenie z Úradu verejného zdravotníctva na odstraňovanie azbestových materiálov. Spoločnosť rozšírila svoju ponuku o výrobu a montáž pouličného LED svietidla IMKA 60, ktoré je určené na osvetlenie verejných priestranstiev, ulíc, parkovík a podobne.


POULIČNÉ LED SVIETIDLO IMKA 60

Svietidlo je určené na osvetlenie verejných priestranstiev.

Viac info