Cerifikát kvality

Image

Licencia zatepľovacích systémov

Image

Montáž sadrokartónu - certifikát

Image

Osvedčenie na montáž protipožiarnych sadrokartónov

Image
116230

                                                        Kvalita sa chváli sama!

Spoľahnite sa na nás! 

Adest, a.s. je stavebná firma, ktorá bola založená v roku 1995 ako zamestnanecká akciová spoločnosť odčlenením od Agrostavu Topoľčany. Firma od svojho vzniku nadviazala na dlhoročnú tradíciu v stavebníctve a zaoberá sa investičnou výstavbou. Spoločnosť bola v roku 2003 certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001:2000 a bol jej udelený certifikát kvality. Spoločnosť má taktiež licenciu na dodávku a montáž zatepľovacích systémov, montáž suchých stavebných systémov, vrátane protipožiarnych stavebných systémov. Máme oprávnenie z Úradu verejného zdravotníctva na odstraňovanie azbestových materiálov. Spoločnosť rozšírila svoju ponuku o výrobu a montáž pouličného LED svietidla IMKA 60, ktoré je určené na osvetlenie verejných priestranstiev, ulíc, parkovík a podobne.


Prečo si vybrať nás?           ⇒ profesionálny prístup

                                               ⇒ orientácia na zákazníka

                                               ⇒ komplexná dodávka služieb 

                                               ⇒ odborná spôsobilosť      

                                            

Ponuka služieb:                 stavebná výroba, inžinierske stavby 

                                               stavba budov na kľúč, modernizácie, rekonštrukcie

                                                meliorácie, melioračné a odvodňovacie práce

                                                rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov

                                                odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch vrátane povolenia

                                                z regionálneho úradu verejného zdravotníctva

                                                dodávka a montáž tepelnoizolačných kontaktných materiálov

                                                dodávka a montáž suchých stavebných materiálov (sadrokartóny)

                                                dodávka a montáž protipožiarnych  suchých stavebných materiálov

                                                dodávka technológií  a montáže

                                                výroba certifikovaných betónov 
  
                                                cestná nákladná doprava 
 

                                                práce špeciálnych stavebných mechanizmov                                                                                                

                                                výroba a montáž pouličného LED svietidla IMKA 60


                                            

 


 • obchodné meno:    ADEST, a.s.

 • sídlo podnikania:   Rybany 2, 956 36  Rybany

 • právna forma:        akciová spoločnosť

 • IČO:                          34112961

 • IČ DPH:                    SK2020417025 

 • Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne vo vložke číslo: 46/R oddiel: Sa

 • KONTAKT

 • adresa:   

    ADEST, a.s., Rybany 2, 956 36 Rybany

 • telefón:

    038/76 92 207, 0903 263 157

       ekonomické oddelenie: 0903 405 697

 • fax:

    038/76 92 313

 • e-mail:

    adest@adest.sk


 
 
mobil
riaditeľ spoločnosti
Ing. Patrik Sasko
903 729 605

stavbyvedúci

Katarína Močková

903 729 608

 

Ing. Dušan Pilch

903 348 294

 

Ing. Jozef Loviška

903 516 822
veduci dopravy a CB Martina Raganová          0901 701 616